Տպագրատների ցանց
Թումանյան 11 | Հեռ. +374 10 520282
Մաշտոց 40 | Հեռ. +374 10 537200
Մոսկովյան 21 | Հեռ. +374 10 545278
Բաղրամյան 84/1 | Հեռ.+374 10 270299
Մեր մասին

AG Print ընկերությունը հիմնադրվել է 2001թ.: Ընկերությունը ներառում է իր մեջ օպերատիվ թվային, օֆսեթային և լայնաֆորմատ տպագրության բոլոր միջոցները:Մեր մատուցած ծառայությունների տեսակներն են. պոլիգրաֆիական արտադրանքի դիզայն, մակետների մշակում ու ստեղծում, արտաքին գովազդի պատրաստում, լայնաֆորմատ արտադրանքի տպագրություն (պլակատներ, բաններներ,ժապավենային պիտակներ, ներսույթային տպագրություն), այցեքարտերի, օրացույցերի, թռուցիկների, բուկլետների, կատալոգների, հրավիրատոմսերի, բացիկների և ցանկացած այլ պոլիգրաֆիայի պատրաստում և տպագրում, բազմացում տպիչի և պատճենիչի վրա, ինչպես նաև պատրաստի արտադրանքի հետտպագրական մշակում (ծալքագծում և ծալակցում, դրոշմատպում նրբաթիթեղով, թղթի մակաշերտում և սորատում/ծակոտում, ինչպես նաև կազմարարական տարբեր եղանակներ):